Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 Udogodnienia / by Kamila / 281 views

Praca zdalna:
Tak

W CUPT istnieje możliwość świadczenia pracy w formie telepracy. Zasady świadczenia telepracy uregulowane są w Regulaminie pracy.
Telepraca może być stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych CUPT. Świadczenie pracy w formie telepracy możliwe jest na stanowiskach, na których z opisu stanowiska wynika, że pracodawca nie wymaga od pracownika stałej osobistej obecności w siedzibie CUPT, a charakter zadań pozwala na wykonywanie czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poza siedzibą CUPT i nie powoduje znaczących utrudnień w wykonywaniu zadań. Pracę w formie telepracy może świadczyć pracownik już zatrudniony u pracodawcy lub z którym dopiero jest zawierana umowa o pracę. Zgodę na świadczenie pracy w formie telepracy wyraża Dyrektor CUPT. CUPT w miarę możliwości, uwzględnia wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy, chyba, że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Infrastruktura techniczno- informatyczna CUPT jest dostosowana do telepracy.
W związku z pandemią wszyscy pracownicy CUPT pracują w ramach telepracy. W marcu 2020 roku Dyrekcja CUPT szybko podjęła decyzję o przejściu na pracę zdalną a potem na telepracę.

Elastyczne godziny pracy
Tak
Pracownik CUPT może rozpocząć pracę między 7.00 a 9.00 . Niektórzy pracownicy posiadają zgody na pracę w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Pracownicy CUPT mogą również korzystać z wyjścia prywatnego po uzgodnieniu z przełożonym (wyjście prywatne należy odpracować w terminie uzgodnionym z przełożonym).

Umożliwianie ojcom urlopów ojcowskich / rodzicielskich
Tak

Krótsze godziny pracy
Nie

Praca na fragment etatu
Tak
CUPT wspiera pracowników w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Pracownicy mają możliwość pracy na część etatu w związku z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi rodzicielstwa lub w innych przypadkach stosowanie do sytuacji osobistej pracownika.

W przypadku, gdy pracownik ma potrzebę zmiany wymiaru etatu, składa stosowny wniosek do swojego przełożonego oraz Dyrektora komórki organizacyjnej. Po uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki podpisywane jest z pracownikiem stosowne porozumienie zmieniające warunki pracy.

Dodatkowe dni wolne
Nie

Wsparcie w opiece nad dziećmi
Tak

W CUPT pracownik w uzgodnieniu z przełożonym może przyjść do pracy z dzieckiem. Stworzono w tym celu specjalną przestrzeń do pracy z dzieckiem. Pokój wyposażony jest w miejsce do pracy dla pracownika/rodzica oraz przestrzeń do zabawy. Dzieci mają do dyspozycji książki, puzzle, gry i inne zabawki, które umilają czas spędzony z rodzicem w pracy.

Wsparcie psychologiczne
Tak

CUPT stara się wspierać pracowników w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym m.in. poprzez organizację szkoleń (np. Work-Life Balance w tematyce zachowania równowagi między pracą i życiem osobistym).

Ułatwianie powrotu do pracy po urlopach
Tak

Po powrocie z dłuższej nieobecności związanej z rodzicielstwem, CUPT zapewnia pracownikom możliwość udziału w ponownym wdrożeniu w działania instytucji (onboarding). Pracownik otrzymuje powitalnego maila oraz przewodnik dla pracowników. Wracający do pracy mogą też korzystać z ruchomego czasu pracy i indywidualnych form czasu pracy (m.in. obniżenie wymiaru etatu). Chcąc ułatwić pracownikom CUPT zapoznanie się z ich prawami, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotowało Informator „Rodzic w CUPT” jako zbiór zagadnień z zakresu praw przysługujących pracownikom – rodzicom.

Dofinansowanie aktywności w wolnym czasie
Nie

Eventy / prezenty / wsparcie materialne
Tak

W ramach ZFŚS pracownicy mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie lub dofinansowanie do wyjazdów dzieci na obozy, kolonie, zimowiska.

Wsparcie medyczne
Tak
W CUPT organizowane są konkursy dla dzieci pracowników m.in. z okazji Dnia Dziecka. Prace wykonane przez dzieci są zamieszczone w Intranecie.
CUPT od kilku lat bierze udział w akcji „Dwie godziny dla rodziny”, w ramach której 15 maja (lub w terminie ustalonym z bezpośrednim przełożonym) pracownicy mogą spędzić czas z najbliższymi. W ramach ZFŚS pracownicy w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą otrzymać bezzwrotną pomoc np. na leczenie, rehabilitację, wyprawkę szkolną.

 • Listing ID: 1318
 • Praca zdalna: tak
 • Elastyczne godziny pracy: tak
 • Umożliwianie ojcom urlopów ojcowskich / rodzicielskich: tak
 • Krótsze godziny pracy: nie
 • Praca na fragment etatu: tak
 • Dodatkowe dni wolne: nie
 • Wsparcie w opiece nad dziećmi: tak
 • Wsparcie psychologiczne: tak
 • Ułatwianie powrotu do pracy po urlopach: tak
 • Dofinansowanie aktywności w wolnym czasie: nie
 • Eventy / prezenty / wsparcie materialne: tak
 • Wsparcie medyczne: tak
Contact details

Administracja publiczna

Contact this listing owner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście