DHL Parcel sp. z o.o.

 Rodzaj pracodawcy / by Kamila / 410 views

Praca zdalna:
Tak

Od marca 2020 wszystkie stanowiska „biurowe” pracują w trybie zdalnym.
Pomijąc te specyficzne okoliczności każdy pracownik, którego zakres
obowiązków umożliwia wykonywanie pracy zdalnie, raz w tygodniu może
wziąć home office. Dodatkowo w wyjątkowych okolicznościach jak np.
choroba pracownika lub dziecka istnieje możliwość zwiększenia liczby
dni pracy poza biurem.

Elastyczne godziny pracy
Tak
Pomijając stanowiska produkcyjne, które co do zasady pracują w
określonym przedziale czasowym na podstawie grafiku pracy, czas pracy
jest elastyczny. W zależności od trybu pracy poszczególnych zespół
przyjęliśmy niepisaną zasadę, że pracę rozpoczynamy w godzinach
7:00 – 9:00, których nie trzeba ustalać z przełożonym. O
chęci/potrzenie rozpoczęcia pracy później wystarczy jedynie
poinformować przełożonego. Ta sama zasada dotyczy wcześniejszego
wyjścia lub konieczności prywatnego wyjścia w godzinach pracy,
oczywiście z koniecznością zachowania średnio 40-godzinnego czasu
pracy w tygodniu.

Umożliwianie ojcom urlopów ojcowskich / rodzicielskich
Tak

Krótsze godziny pracy
Nie

Praca na fragment etatu
Tak
Praca na fragment etatu dotyczy zazwyczaj pracowników już
zatrudnianych na wskazaną ilość godzin, kobiet karmiących piersią
lub wynikających z regulacji prawnych.

Dodatkowe dni wolne
Nie

Wsparcie w opiece nad dziećmi
Nie

Wsparcie psychologiczne
Nie

Ułatwianie powrotu do pracy po urlopach
Tak
Pracownicy w trakcie dłuższej nieobecności są informowanii w
kwestiach dotyczących bezpośrednio ich np. zmiany w świadczeniach, z
których korzystają.
Pracownicy wracający po dłuższej nieobecności przechodzą ponowne
wprowadzenie do pracy (jak nowo zatrudniony pracownik), aby zniwelować
poczucie stresu jaki mógłby się pojawić oraz zapewnić komfort w
ponownym wdrażaniu sie w obowiązki.

Dofinansowanie aktywności w wolnym czasie
Tak
Dofinansowanie do kart sportowych.
Dofinansowanie do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą.
Dostęp do platformy kafeteryjnej, poprzez którą korzystając z
dostępnych środków z funduszu socjalnego pracownicy mogą zakupić
bilety do kina i inne usługi/przedmioty do wykorzystania przez
członków rodziny.

Eventy / prezenty / wsparcie materialne
Tak
Dzień dziecka – każdego roku organizowane są inne aktywności np.
odwiedzanie dzieci w przedszkolach i organizowanie gier, czytanki online
czytane przez członków zarządu.
Konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
Program stypendialny dla dzieci od 5 szkoły podstawowej do 3 liceum.
Przed pandemią co roku organizowany był piknik DHL Fun Festival dla
pracowników i ich rodzin.
Upominek z okazji narodzin dziecka.

Wsparcie medyczne
Tak
Współfinansowane pakiety medyczne dla pracowników i członków
rodzin.
Coroczne szczepienia przeciw grypie.

  • Listing ID: 1002
  • Firma: tak
  • Fundacja: nie
  • Stowarzyszenie: nie
Contact details

Kurierska

Contact this listing owner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście