Work-life balance

Debata ekspercka na temat dyrektywy unijnej

We wtorek 16 listopada przeprowadziliśmy ważną debatę na temat dyrektywy work&life balance.

W Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie spotkali się eksperci zajmujący się społeczną i rodzinną odpowiedzialnością biznesu, zatrudnieni rodzice, dyrekcja firm wspierających pracujących rodziców i przedstawiciele instytucji publicznych.

O czym rozmawialiśmy?

Podczas spotkania rozmawialiśmy o dyrektywie unijnej, która nakłada na państwa członkowskie m.in. obowiązek wprowadzenia 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców. Eksperci od CSR i zarządzający firmami opowiedzieli o dobrych praktykach wspierania pracujących rodziców. Debatowaliśmy także nad tym, jak przygotować rodziców i pracodawców na zmianę w prawie do urlopów, aby zarówno rodzice jak i zatrudniający nie bali się tych zmian i z nich korzystali. Debata pokazała, że kwestia urlopów rodzicielskich to złożony i wielowymiarowy temat, który dotyczy nie tylko rodziców i pracodawców, ale wpływa na inne obszary życia społecznego.

Ważnym punktem debaty była także rozmowa na temat przeprowadzenia w Polsce kampanii społecznej, która pokaże rodzicom i pracodawcom korzyści wynikające z dyrektywy.

Wydarzenie można obejrzeć online: https://bit.ly/debata_WLB

Więcej o debacie i jej głównych wnioskach można przeczytać tutaj: wnioski z debaty.

Relację fotograficzną zawdzięczamy Małgorzacie Ender z  Małgorzata EnderNever Ender Story

Program debaty

9.00-9.20 powitanie gości i wprowadzenie do debaty

9.20 – 10.30 I panel: Dyrektywa work-life balance: obawy pracodawców; dobre praktyki w firmach:

  • obawy pracodawców związane z obowiązkowym urlopem tacierzyńskim
  • dobre praktyki firm w zakresie CFR, które wspierają pracujących rodziców
  • rola zatrudniających w decyzji rodziców o urlopie rodzicielskim
  • funkcja pracodawców w kształtowaniu polityki demograficznej
  • równe szanse w zatrudnianiu matek i ojców.

10.30-10.50 dyskusja, pytania

10.50 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 12.30 II panel: Potrzeby  i oczekiwania rodziców względem dyrektywy work-life balance:

  • skutki ekonomiczne nałożenia obowiązkowego urlopu tacierzyńskiego
  • obawy na temat zmniejszenia dochodów w rodzinie a zmniejszenie długofalowego bezrobocia wśród kobiet
  • głos rodziców w sprawie dyrektywy – ankieta Fundacji Rodzic w mieście jak komunikować o dyrektywie
  • kampanie społeczne na temat dyrektywy – rekomendacje dla rządu na dalsze działania

12.30-12.50 dyskusja, pytania

12.50-13.30 podsumowanie i zamknięcie debaty

Prelegenci

panel pierwszy

r.pr. Robert Lisicki

Dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan, odpowiada za obszar rynku pracy, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego. Pełni  funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu  ds. Społecznych w BusinessEurope. Komitet wyznacza strategiczne kierunki prac BusinessEurope w dziedzinie zatrudnienia na poziomie unijnym. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej oraz  Rady Konsultacyjnej ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Fundusz Rozwoju. Uczestniczy w pracach  zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Posiada tytuł radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym oraz krajowym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa prac

Ewa Leśnowolska

Ekspertka Better i Divercity Plus z zakresu diversity&inclusion i zaangażowania społecznego biznesu. Entuzjastka budowania włączających miejsc pracy i tworzenia projektów społecznych. Wieloletnia menedżerka sustainability. Związana z Better i Divercity+. Wcześniej pracowała w Go Responsible, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Koordynowała Kartę Różnorodności w Polsce. Autorka i redaktorka publikacji z zakresu D&I i wolontariatu pracowniczego. Certyfikowana trenerka biznesu.

Michał Cielibała 

Doradca podatkowy, prawnik, wykładowca akademicki, przedsiębiorca.
Założyciel Akademii Podatkowej TaxMania. W latach 2006-2014 Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prekursor kształcenia dualnego w województwie świętokrzyskim. W 1991 roku wspólnie z ojcem, doradcą podatkowym Ryszardem Cielibałą, założył Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o w Kielcach, pierwsze biuro rachunkowe na kieleckim rynku. Podstawowym profilem działalności jest doradztwo podatkowe i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z podatkami. Od przeszło 20 lat jest wykładowcą w kieleckich uczelniach wyższych i szkołach ponadgimnazjalnych. W 2014 roku założył Akademię Podatkową TaxMania, której zadaniem jest propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i osób bezrobotnych. W latach 2012-2019 organizator corocznych ogólnopolskich konferencji podatkowych dla sektora medycznego – TaxMedicus. Biuro Rachunkowe BIUREX którym zarządza zostało trzykrotnie laureatem nagrody Pracodawcy Jutra Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości oraz otrzymało liczne wyróżnieniami w plebiscytach m.in. Lider Regionu i Nasze Dobre Świętokrzyskie, w kategorii „Usługi”, „Dobra Firma” organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w kategorii Najlepszy Pracodawca województwa świętokrzyskiego 2021 r. Firma otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie  „Tu się dobrze pracuje” dla  przyjaznego rodzicom pracodawcy.

Dr Michał Mazur

Doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, koordynator dostępności Ministerstwa Zdrowia, doradca CSR. Temat obronionej rozprawy doktorskiej: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. W ramach pracy doktorskiej p. Mazur opracował standardy CSR-D – Niepełnosprawność i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wskazujące w jaki sposób do strategii i działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw włączać osoby z niepełnosprawnością. Wieloletni wykładowca i autor artykułów o tematyce społecznej. Posiada na swoim koncie dwie pozycje książkowe: „Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową” (2013) oraz „Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Nowa edycja środków z EFS na lata 2014–2020” (2016). Obecnie pracownik Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Z dniem 24 marca 2021 r. wyznaczony przez Ministra Zdrowia na stanowisko koordynatora ds. dostępności w MZ. M. Mazur zajmuje się zawodowo działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych od ponad 13 lat, pracując w tym obszarze jako wykładowca, m.in. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych, na Uniwersytecie Warszawskim, w jednostce pomocy społecznej – Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, jak i na szczeblu administracji samorządowej w zespole Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy. Jako wieloletni doradca ds. CSR w przedsiębiorstwach wie, w jaki sposób uwzględniać w strategiach CSR aspekty dostępności i niepełnosprawności. Tata trójki dzieci.

panel drugi

Karolina Bury

Wiceprezeska Fundacji Rodzic w mieście, która działa na rzecz rodziców żyjących w miastach. W Fundacji odpowiada za działania związane z  obszarem work-family balance czyli łączenia aktywności zawodowej z rodzicielstwem. Koordynuje flagowe projekty: Klub Przedsiębiorczych Mam oraz Pracuję i Wychowuję, odpowiada także za komunikację z mediami.

Z wykształcenia socjolożka, zawodowo marketingowiec. Prywatnie mama Niny i Leona. 

Robert Mikulski

Człowiek, który pragnie zmieniać świat na lepszy. Jego unikalne podejście do prowadzenia biznesu oparte jest na relacjach i „human touch”. Kreuje nową biznesową rzeczywistość, rezygnując ze słów „trud” i „walka”, a zastępując je harmonią, szczęściem i spokojem. Radca prawny, od 21 lat Partner Zarządzający w Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy. Doradca Zarządu WeSub, Członek Zarządu BioForum, partner Arboretum, członek Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących rozwoju energetyki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór. Pasjonat sharing economy i circular economy. Od lat czynny członek Warszawskiej Izby Gospodarczej. Doświadczenie zdobywał także w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów i wielu podmiotach gospodarczych działających w Polsce, w tym w zarządach i radach nadzorczych spółek. Jest współautorem wielu aktów prawnych, a także autorem licznych publikacji w gazetach i serwisach branżowych. Prywatnie – kochający mąż i ojciec czwórki dzieci.

Dorota Bojemska 

W latach 90. instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, hufcowa Warszawskiego Hufca Harcerek „Ścieżka”. Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Członek zarządu Stowarzyszenia 3M, zrzeszającego rodziców szkół Stowarzyszenia „Sternik”, członek Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin 3+. Współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Od wielu lat aktywna w środowisku lokalnej wspólnoty. Od 2019 r. Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Prywatnie mama ośmiorga dzieci. 

Kamil Polny

Od dziesięciu lat piastuję stanowisko taty, które to wyparło wszelkie moje inne stanowiska zawodowe na boczny tor. Zawodowo zajmuję się internetem, strategiami komunikacyjnymi firm i contentem. Jestem pracoholikiem od lat pracującym nad swoim uzależnieniem. Moją terapią i szkołą work-life-balance jest dom, gdzie wspólnie z żoną tworzymy rodzinny biznes. Staramy się, aby praca dawała satysfakcję całej naszej rodzinie. Jak nam to wychodzi? O tym często piszemy w Sieci. Bywa różnie.

Ewa Giermanowska 

Dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii pracy i polityce zatrudnienia. Znaczące miejsce w jej zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka zatrudnienia i warunków pracy ludzi młodych i osób z niepełnosprawnościami. Autorka publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dla instytucji rządowych, samorządowych i organizacji obywatelskich dotyczących zatrudnienia i polityki rynku pracy. Jest członkiem Zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Jury Nagrody im. prof. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z zakresu socjologii pracy, oraz członkiem Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Obecnie uczestniczy w realizacji projektu z partnerami z Norwegii (finansowanego z Funduszy norweskich), dotyczącego polityki niezależnego życia i usług asysty osobistej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami w Polsce i Norwegii (2019-2022). Jest autorką polskiego rozdziału w Youth Wiki pt. Employment & Entrepreneurship. 

Prowadzący

Agnieszka Krzyżak-Pitura

Fundatorka, założycielka i prezeska Fundacji Rodzic w mieście.
Z wykształcenia politolożka, absolwentka podyplomowych studiów PR na UW i London School od Public Relations. Z zamiłowania socjolożka.

Aktywistka na rzecz równości płci i zrównoważonych miast.

Karolina Andrian

Założycielka i prezeska Fundacji  Share the Care, które promuje partnerski model rodziny i przekonuje mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich i kobiety do dzielenia się nimi. Współprowadzi podcast fundacji Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki. Prowadzi sekcję #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Jako pierwsza polka została zaproszona do amerykańskiego programu Vital Voices Grow w 2018 roku. Jest też współwłaścicielką firmy Femmeritum, która oferuje rozwiązania z zakresu work-family i work-life balance.

Patronat

Projekt sfinansowano z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #proo

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście