Sieć firm Pracuję i wychowuję

 

W Sieci  firm „Pracuję i wychowuję” znalazły się firmy dla których obszar wspierania pracujących mam i pracujących ojców jest ważnym elementem strategii HR, CSR i Employer Brandingu oraz które, chcą wymieniać się doświadczeniami w obszarze polityki odpowiedzialności rodzinnej biznesu (Corporate Family Responsibility – CFR) i dobrymi praktykami.

Firmy w Sieci chcą przygotować swoją firmę na wprowadzenie postanowień unijnej dyrektywy work-life balance (sierpień 2022 r.).

Członkowie Sieci wdrażają programy i działania realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w szczególności: 5 – równość płci, 8 – wzrost gospodarczy i godna praca, 10 – mniej nierówności, dlatego też Sieć firm należy do inicjatywy Kampanii 17. Celów.

Naszą misją jest stworzenie takiej kultury korporacyjnej, w której do pracowników podchodzi się w sposób holistyczny. Chcemy, aby pracodawcy mieli świadomość, że pracownicy pełnią również inne role społeczne, które są dla nich ważne.

Cele Sieci:

  • wspieranie firm w Polsce w budowaniu środowiska pracy, jakiego oczekują rodzice;
  • wspieranie firm w budowaniu elastycznych i dostosowanych do potrzeb rodziców kultur organizacyjnych;
  • wyrównanie szans kobiet na rynku pracy;
  • wspieranie firm w tworzeniu programów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG);
  • promowanie kultury korporacyjnej odpowiedzialności rodzinnej biznesu (CFR);
  • promowanie dobrych praktyk wspierania rodziców w miejscu pracy;
  • kształtowanie systemu społecznego, w którym każdy może sprostać swoim obowiązkom zawodowym i opiekuńczym;

Chcemy pokazać, że prowadząc działania wspierające pracowników – rodziców można osiągnąć zarówno cele społeczne i biznesowe. Wierzymy, że w efekcie wdrażania praktyk work&family balance firmy otrzymają zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą rotację pracowników.

Zobacz, dlaczego do Sieci firm Pracuję i wychowuję dołączyło Sodexo Polska:

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście