pracujący ojciec

Niemal 70% mam boi się tego, że po powrocie do pracy nie będą miały możliwości łączenia opieki nad dzieckiem i pracy w satysfakcjonujący sposób (raport „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”). Z kolei mniej niż 1% ojców zdecydowało się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w 2021 roku (według danych z ZUS).

 

Jakie są tego konsekwencje?

Z jednej strony aktywność zawodowa kobiet w Polsce znacznie odbiega od średniej dla Unii Europejskiej. Z drugiej strony stoimy na skraju katastrofy demograficznej z powodu coraz niższego poziomu urodzeń. Czy zmiana tego trendu jest możliwa? My wierzymy, że tak. Ale potrzebujemy do tego wsparcia pracodawców.

 

Demografia jest wyzwaniem

Demografia jest wyzwaniem, z którym obecnie mierzą się wszystkie kraje Europy. Jednym z czynników ujemnego przyrostu naturalnego ogromne trudności w łączeniu aktywności zawodowej z rodzicielstwem. Opóźnia się moment decyzji o pierwszym dziecku, coraz rzadziej zapada decyzja o kolejnym. Rozwiązania proponowane przez Państwo nie zawsze odpowiadają na realne potrzeby pracujących rodziców.

Nie możemy jednak zapominać, że przedsiębiorstwa w naturalny sposób powiązane są ze społeczeństwem, w którym działają. Coraz częściej aktywnie uczestniczą w kształtowaniu procesów społecznych. Uwrażliwienie pracodawców na problemy rodziców to niezwykle istotny kierunek na drodze do zażegnania kryzysu demograficznego. 

 

Kultura organizacyjna wspierająca rodziców

Wychodząc z tego założenia, Fundacja Rodzic w mieście stworzyła innowacyjny projekt – Sieć firm Pracuję i wychowuję. To sieć przedsiębiorstw, dla których rodzice są ważni, a ich potrzeby brane pod uwagę. „Naszą misją jest stworzenie takiej kultury korporacyjnej, w której do pracowników podchodzi się w sposób holistyczny. Chcemy, aby pracodawcy mieli świadomość, że pracownicy pełnią również inne role społeczne, które są dla nich ważne” – mówi Karolina Bury, wiceprezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście.

 

Firmy, któe deklarują chęć wspierania rodziców

Budując sieć zaprosiliśmy do współpracy firmy, które jasno deklarują chęć wspierania swoich pracowników-rodziców.   Zapraszamy firmy, ktore są otwarte na budowanie środowiska pracy jakiego potrzebują rodzice. Naszymi partnerami zostali: Lafarge Polska, kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., Sodexo Polska Sp. z o.o. oraz Dr.Max Sp. z o. o.  Sieć jest otwarta – każda firma, która deklaruje chęć wspierania rodziców, może do nas dołączyć.

 

Biznes i społeczeństwo idą ze sobą ramię w ramię

Jakie są cele działania Sieci firm Pracuję i wychowuję? To przede wszystkim wspieranie firm w budowaniu wspierającego środowiska pracy, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Sieć promuje kultury korporacyjnej odpowiedzialności rodzinnej biznesu(CFR),  a także wspiera firmy w tworzeniu programów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wierzymy, że biznes może realnie wpływać na zmianę społeczną.

Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście, podkreśla „Prowadząc działania wspierające pracowników – rodziców można osiągnąć zarówno cele społeczne i biznesowe. W efekcie wdrażania praktyk work&family balance firmy otrzymają zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą rotację pracowników.”

 

Biznes i społeczeństwo jeszcze nigdy nie miały tak zbieżnych celów

Wierzymy, że poprzez współpracę jesteśmy w stanie nie tylko usuwać bariery, na jakie napotykają rodzice w miejscu pracy, ale przede wszystkim tworzyć społeczeństwo.

Chcemy wspierać społęczeństwo, w którym wszyscy rodzice mają równe szanse na znalezienie godnej pracy i łączenia jej z opieką nad dzieckiem w satysfakcjonujący sposób

***

Więcej o Sieci firm Pracuję i Wychowuję

tutaj: https://pracujeiwychowuje.pl/siec-firm-pracuje-i-wychowuje/ 

Jedna odpowiedź do “Firmy, dla których rodzice są ważni”

  1. Prihlásení pisze:

    Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście