Praca zdalna: Tak W CUPT istnieje możliwość świadczenia pracy w formie telepracy. Zasady świadczenia telepracy uregulowane są w Regulaminie pracy. Telepraca może być stosowana we...

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście