Maximus Broker® Sp. z o.o. została utworzona w 2001 roku i jako jedyny broker w Polsce od samego powstania specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu...

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście