Jesteśmy firmą, która posiada kompleksowe rozwiązania na problemy, które dotykają wielu sfer życia, jak zdrowie psychiczne i fizyczne, prawo, dobytek, informacja, prywatność, czas wolny –...

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście