Urlop wychowawczy przysługuje każdemu rodzicowi, który przepracował 6 miesięcy na umowę o pracę. Jego maksymalny wymiar wynosi 36 miesięcy. Jest tu jednak pewien haczyk, jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, ostatni miesiąc należy się tylko drugiemu rodzicowi. Koniec roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat to czas, w którym rodzice muszą zakończyć urlop wychowawczy. Czyli, jeśli mama zdecydowała się na wzięcie urlopu wychowawczego w momencie gdy jej dziecko miało 4 lata, nie będzie miała możliwości wykorzystania wszystkich przysługujących jej 35 miesięcy. Urlopu wychowawczego nie trzeba brać w całości. Można podzielić go na maksymalnie 5 części pomiędzy mamę i tatę.

Rezygnacja z urlopu

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego. Jeśli jeszcze się on nie zaczął, może to zrobić nie później niż na 7 dni przed jego startem, informując o tym pracodawcę na piśmie. Gdy chce zrezygnować z urlopu wychowawczego przebywając na nim, za zgodą pracodawcy może wrócić do pracy w każdym czasie, a jeśli nie ma takiej zgody – po zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Praca na urlopie wychowawczym

Jest to najbardziej elastyczny rodzaj urlopu, jeśli chodzi o możliwość łączenia go z pracą zawodową. Pracownik może podjąć pracę na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, prowadzić własną działalność, czy rozpocząć naukę. Ustawodawca narzuca tylko jedno ograniczenie w tym zakresie – praca zawodowa nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ta kwestia jest oceniana dość indywidualnie, przy czym zdecydowanie uważa się, że taką opiekę uniemożliwia praca na pełny etat.

 Alternatywa? Zmniejszenie wymiaru etatu

Zamiast korzystania z urlopu wychowawczego pracownik ma jeszcze jedną możliwość. Mianowicie może wnosić o zmniejszenie wymiaru czasu pracy najmniej do połowy pełnego etatu na okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Następuje to na wniosek rodzica zgłoszony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. Również w tym przypadku pracodawca związany jest takim wnioskiem.

Należy jednak przy tym pamiętać, że zmniejszenie wymiaru etatu wpływa na ochronę rodzica przed zwolnieniem. Podczas gdy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest chroniony przez cały okres jego trwania, osoby pracującej na fragment etatu dotyczy to tylko przez 12 miesięcy.

 

Autor: Mec. Irena Pacholewska – Urgacz

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, specjalista prawa pracy, założycielka kancelarii prawnej Law First, autorka bloga kobietawpracy.pl.

 

5 odpowiedzi na “Praca na urlopie wychowawczym”

  1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  2. 20bet pisze:

    Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  3. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  4. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  5. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście