pracujący rodzice

W środowisku biznesowym coraz więcej mówi się o rodzinnej odpowiedzialności biznesu (Corporate Family Responsibility – CFR). Na całym świecie powstają organizacje i stowarzyszenia, które promują strategie CFR. W coraz większej liczbie przypadków, obok uzasadnień o charakterze etycznym, promocja działań w zakresie inwestowania nie tylko w swoich pracowników, ale także w ich rodziny ma silne umocowanie ekonomiczne. Zaopiekowany przez szefa rodzic to dobry i efektywny pracownik. Wie to włoska Fundacja imienia Marco Vigorelli, która bardzo mocno promuje ideę CFR. To jedyna taka organizacja na Półwyspie Apenińskim.

 

Kluczem do efektywności w pracy zawodowej jest rodzina

(La chiave anche del processo produttivo è la famiglia)

Marco Vigorelli 1

 

Fundacja Marco Vigorelli (FMV) została założona przez przyjaciół zmarłego w 2002 roku znanego ekonomisty, promującego rodzinną odpowiedzialność biznesu. Jej celem jest kontynuacja dzieła Marco i wspieranie inicjatyw CFR i work-life balance. Urodzony w 1946 roku Vigorelli był pionierem podejścia zarządzania z nastawieniem na duże wsparcie pracowników ze strony zatrudniających. Swoje podejście wdrażał w firmie Arthur Andersen (dzisiaj Accenture), której był dyrektorem.

 

Aktywność Fundacji

Instytucja wspiera działania badawcze mające na uwadze rozwój ekonomiczny firmy przy jednoczesnym zaopiekowaniu się jej pracownikami. Fundacja upowszechnia także zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego i organizacji procesów biznesowych oraz kontroli zarządczej. Szczególnie uwzględnia korporacyjną odpowiedzialność za rodzinę oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W zwiążku z tym, fundacja wydała książkę „Corporate family responsibility e work-life balance” autorstwa Guido Vigorelli. Książka jest efektem grantu badawczego na temat work-life balance. Dzięki staraniom fundacji przetłumaczono na język włoski „Jesteśmy kowalami własnego losu. Realizowanie siebie między pracą a rodziną” autorstwa Nurii Chinchilla i Maruja Moragas.

Wśród zrealizowanych inicjatyw Fundacji znalazły się: utworzenie Archiwum Historycznego Marco Vigorelli oraz zrealizowanie projektu na temat odpowiedzialności korporacyjnej za rodzinę w USA we współpracy z Working Mother

Fundacja ustanowiła także nagrodę Nagroda im. Marco Vigorelli. Obecnie odbywa się jej w ósma edycja. O nagrodę starać się mogą instytucje akademickie z całej Europy.

Co pół roku fundacja wydaje też „Quaderni FMV Corporate Family Responsibility”, magazyn poświęcony CFR. Wydawnictwo zawiera wyniki badań różnych obszarów odpowiedzialności rodzinnej przedsiębiorstw, gromadząc „know-how” i refleksje głównych ekspertów w tym sektorze. Quaderni analizują kryzysy i wydarzenia, zmiany i transformacje współczesnego społeczeństwa oraz ich zróżnicowany wpływ na godzenie życia rodzinnego i zawodowego, uwzględniając podmioty i relacje, które są za nie odpowiedzialne 2.

Celem aktywności wydawniczej fundacji jest informowanie o działalności badawczej, zarówno w skali mikro jak i makro, udostępnianie treści naukowych, promowanie i pogłębianie współpracy akademicko-biznesowej.

W zwiążku z tym, co jakiś czas organizowane są także różne imprezy łączące świat rodziny ze światem firmy.

 

Dekalog dla działań CFR

Ciekawą inicjatywą Fundacji było ogłoszenie tak zwanego dekalogu dla działań CFR, który składa się z haseł – słów kluczowych, niezbędnych do stworzenia środowiska dla rozwoju strategii dla rodzinnej odpowiedzialności biznesu.

Poniżej przedstawiamy dziesięć kluczowych zasad, które wspierają działania CFR:

 1. Rodzina zajmuje centralne miejsce w życiu

Człowiek rodzi i wychowuje się w rodzinie, która jest kluczem do zaszczepienia w nim umiejętności biznesowych ważnych w całym procesie produkcji.

 1. Kultura godzenia życia rodzinnego z zawodowym

Życie rodzinne wspiera rozwój zawodowy.

 1. Rozwój pracowników

Praca wykonywana jest przez ludzi, stąd bardzo ważna jest integracja pracowników oraz nastawienie na ich rozwój.

 1. Zaangażowanie pracowników

Wykonywana praca jest środkiem do rozwoju środowiska, w którym się pracuje. Duży nacisk należy położyć na kulturę organizacyjną w biurze, zauważanie preferencji i indywidualnych potrzeb poszczególnych pracowników.

 1. Dbałość o relacje osobiste i zawodowe

Firmy istnieją dzięki ludziom, nie tylko dzięki kapitałowi finansowemu, dlatego bardzo ważny jest rozwój ich pracowników.

 1. Komunikowanie się

Dobra komunikacja w pracy ma znaczenie na jej efektywność!

 1. Tworzenie wartości dla ludzi i środowiska

Firma jest także miejscem tworzenia wartości niematerialnych.

 1. Zrównoważony rozwój dla wszystkich

Firma powinna wnosić wiele dobrych zmian w środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

 1. Kultura korporacyjna

Wartości w firmie to komplikacja know-how i inteligencji emocjonalnej pracowników, ich relacje wewnątrz organizacji.

 1. Wykorzystanie talentów

Celem biznesu powinno być także umożliwienie pracownikowi bycia szczęśliwszym i realizowania jego talentów 1.

 

Konkurs na prace doktorskie z zakresu CFR

W swojej działalności badawczej Fundacja Marco Vigorelli skupia się na Corporate Family Responsibility. W tym celu FMV ogłasza cykliczny konkurs na prace doktoranckie młodych badaczy z wydziałów ekonomicznych i powiązanych kursów międzywydziałowych włoskich instytucji akademickich. Tematem jest wspieranie przez firmy relacji pomiędzy pracownikami i ich rodzinami 1.

Tegoroczne zaproszenie do składania referatów koncentruje się na wymiarze komunikacyjnym. W szczególności dotyczy strategii komunikacyjnych i promocji polityki równowagi między pracą a rodziną w firmach.

W tym roku oceniane będą prace naukowe dotyczące następujących tematów: identyfikacja i analiza najlepszych praktyk, które są skuteczne w komunikowaniu polityki firmy skoncentrowanej na temacie równowagi między pracą a rodziną; zaangażowanie pracowników w poznanie i zrozumienie przyjętej polityki firmy oraz jej skuteczności; sposoby komunikowania się i informowania pracowników o polityce firmy udostępniane przez działy kadr; związek między polityką udostępnianą przez przedsiębiorstwa a polityką rzeczywiście przyjętą przez pracowników.

Nagrodą w konkursie jest bon w wysokości 1.000,00 Euro.

 

Nagroda imienia Marco Vigorelli

Nagroda im. Marco Vigorelli ma na celu wyróżnienie prac magisterskich młodych naukowców. Studenci proszeni są o analizę nowego podejścia firm do potrzeb pracowników w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego, analizę i identyfikację istniejących narzędzi dobrobytu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ich wdrażania, a następnie pomiaru wyników/korzyści.

Laureatką ostatniej edycji nagrody była studentka z uniwersytetu w Turynie, która napisała pracę pod tytułem: “Dobrobyt przedsiębiorstw: nowe zarządzanie na rzecz dobrobytu pracowników. Analiza i badanie doświadczeń w zakresie dobrobytu terytorialnego promowanego przez gminę Modena” 7.

 

Promocja dobrych praktyk

Fundacja także promuje dobre praktyki firm wspierających swoich pracowników-rodziców. Na stronie fundacji publikowane są cyklicznie rozmowy z przedstawicielami firm i organizacji stosujących strategię CFR.

Przykłady opisanych firm: https://www.marcovigorelli.org/best-practices-cosa/. Wiele interesujących materiałów i wywiadów z firmami znajduje się na kanale YouTube Fundacji: Fondazione Marco Vigorelli – YouTube.

W nawiązaniu do powyższego, jednym z ciekawych wywiadów jest rozmowa Giacomo Vigorelli, koordynatora Komitetu Naukowego FMV z Carlalberto Guglielminotti, dyrektorem zarządzającym firmy ENGIE Eps na temat FamilyWorking. Inicjatywa FamilyWorking dotyczy „smart working” czyli pracy hybrydowej, która pojawiła się w czasie pandemii i promuje nowy sposób pracy zdalnej, który łączy równowagę rodzinną z wykonywaniem zawodu, stawiając rodzinę w centrum.

„Praca hybrydowa w obecnej formie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale tytanicznym przedsięwzięciem dla rodzin, które muszą radzić sobie z pracą i wychowaniem dzieci […] Jako przedsiębiorca czuję się w obowiązku dostarczyć odpowiedź i konkretne narzędzia dla moich pracowników, aby chronić nie tylko ich bezpieczeństwo, ale także równowagę psychiczną i rodzinną. Dlatego ENGIE Eps wprowadziła FamilyWorking, nową strukturę organizacyjną firmy” – zaznacza Guglielminotti 4.

 

Tak więc, Fundacja Marco Vigorelli prężnie się rozwija i co roku realizuje nowe projekty, których celem jest zmiana nawyków we włoskich firmach i promocja rodzinnej odpowiedzialności biznesu.

Wszystkie inicjatywy i działania fundacji dostępne są na jej stronie internetowej https://www.marcovigorelli.org/ (w języku włoskim).

 

Włoska fundacja jest pionierem w zakresie popularyzacji strategii rodzinnej odpowiedzialności biznesu na Półwyspie Apenińskim. W ziwążku z tym jej aktywności cieszą się dużym zainteresowaniem w tamtejszym  środowisku korporacyjnym. Działalność tego typu organizacji jest bardzo potrzebna. Dlatego każda taka inicjatywa ważna, gdyż świadomość europejskich firm dotycząca work-family balance jest nadal dość niska. Także my, Fundacja Rodzic w mieście chcemy stworzyć Sieć Corporate Family Responsibility, która będzie wspierać firmy we wdrażaniu inicjatyw CFR i work-life balance.

 

 

Źródła:

 1. https://www.marcovigorelli.org/corporate-family-responsibility-un-approccio-relazionale-per-la-conciliazione-famiglia-lavoro/ [odczyt: 10.09.2021]
 2. https://quaderni.marcovigorelli.org/ [odczyt: 10.09.2021]
 3. https://www.tuttowelfare.info/attualita-welfare/la-corporate-family-responsibility-diventa-strategica-per-il-welfare-futuro [11.09.2021]
 4. https://www.youtube.com/channel/UCszYiSOyzH_B-iH58SzC-1Q [odczyt: 12.09.2021]
 5. https://www.familyworking.it/ [odczyt: 11.09.2021]
 6. https://www.marcovigorelli.org/ [odczyt: 10.09.2021]
 7. https://www.marcovigorelli.org/premio-marco-vigorelli-2020/ [odczyt: 13.09.2021]

 

6 odpowiedzi na “Promocja rodzinnej odpowiedzialności biznesu. Jak to robią Włosi?”

 1. 20bet pisze:

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 2. 20bet pisze:

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 3. 20bet pisze:

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 4. Registro pisze:

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

 5. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście