Kampania 17. Celów działa już 5 lat. Mobilizuje polski biznes do podjęcia inicjatyw na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Sieć firm „Pracuję i wychowuję” dołączyła do Kampanii, ponieważ wyraża działania realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w szczególności:

  • 5 – równość płci,
  • 8 – wzrost gospodarczy i godna praca,
  • 10 – mniej nierówności.

 

Nasza sieć firm odpowiada na potrzebę tworzenia w Polsce kultury korporacyjnej, w której do pracowników-rodziców podchodzi się w sposób holistyczny, znając ich społeczne uwarunkowania i widząc ich specyficzne potrzeby. Poprzez ten projekt chcemy pokazać, że prowadząc działania wspierające pracowników – rodziców firmy mogą osiągnąć zarówno cele społeczne i biznesowe.

W efekcie wdrażania praktyk work&family balance firmy otrzymają zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą rotację pracowników.

Więcej o sieci firm w Kampanii 17. Celów: https://kampania17celow.pl/inicjatywy/siec-firm-pracuje-i-wychowuje/.

Więcej o samek Kampanii 17. Celów: https://kampania17celow.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście