Naszą misją jest tworzenie w Polsce kultury korporacyjnej, w której do pracowników podchodzi się w sposób holistyczny, znając ich społeczne uwarunkowania i widząc ich specyficzne potrzeby.

Sieć firm PRACUJĘ I WYCHOWUJĘ to firmy:

 • dla których obszar wspierania pracowników-rodziców jest ważnym elementem strategii HR, CSR i Employer Brandingu;
 • które chcą wymieniać się doświadczeniami w obszarze polityki odpowiedzialności rodzinnej biznesu (Corporate Family Responsibility – CFR) i dobrymi praktykami;
 • które chcą przygotować swoją firmę na wprowadzenie postanowień unijnej dyrektywy work-life balance (sierpień 2022 r.);
 • które wdrażają programy i działania realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w szczególności: 5 – równość płci, 8 – wzrost gospodarczy i godna praca, 10 – mniej nierówności.

Cele Sieci:

 • wspieranie firm w Polsce w budowaniu środowiska pracy, jakiego oczekują rodzice;
 • wspieranie firm w budowaniu elastycznych i dostosowanych do potrzeb rodziców kultur organizacyjnych;
 • wyrównanie szans kobiet na rynku pracy;
 • wspieranie firm w tworzeniu programów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG);
 • promowanie kultury korporacyjnej odpowiedzialności rodzinnej biznesu (CFR);
 • promowanie dobrych praktyk wspierania rodziców w miejscu pracy;
 • kształtowanie systemu społecznego, w którym każdy może sprostać swoim obowiązkom zawodowym i opiekuńczym.

Kto może dołączyć do Sieci:

Każda firma, dla której obszar wspierania pracowników-rodziców jest ważny.

Możliwe są dwa rodzaje członkostwa: członek strategiczny i członek zwykły.

Jako partner strategiczny sieci budujesz wizerunek firmy, która jest liderem w odpowiedzialnym podejściu do pracowników-rodziców na rynku i wyznacza trendy w tym obszarze. Budujemy sieć firm, dla których obszar CFR jest ważny – jako Partner Strategiczny masz możliwość inspirować i edukować inne firmy swoją wiedzą i praktykami. Będziesz mieć możliwość przedstawienia swoich dobrych praktyk z obszaru CFR innym firmom członkowskim w sieci podczas webinarów.

Jako partner zwykły sieci budujesz wizerunek Twojej firmy, która dąży do bycia liderem w odpowiedzialnym podejściu do pracowników-rodziców. Masz możliwość czerpania wiedzy i doświadczenia od liderów w zakresie CFR.

REGULAMIN SIECI określa warunki przystąpienia do niej:

Firma składa pisemną deklarację, że temat wspierania pracowników-rodziców jest ważnym obszarem HR w firmie.

Firma ma lub jest w trakcie tworzenia polityki dotyczącej tych zagadnień w firmie.

Firma ma wdrożone przynajmniej jedno działanie (dobrą praktykę) z obszaru CFR (Corporate Family Responsibility) ponad te wynikające z obowiązków prawnych.

Firma wskazuje osobę odpowiadającą w firmie za relację z siecią firm Pracuję i Wychowuję.

Jak dołaczyć:

 1. Wypełnij formularz autodiagnozy https://www.narzedzie.pracujeiwychowuje.pl/.
 2. Skontaktuj się z nami i złóż pisemną deklarację, że temat wspierania pracowników-rodziców jest ważnym obszarem w Twojej Firmie.

Poznaj ofertę przystąpienia do Sieci Firm dla członka strategicznego i zwykłego: 

skontaktuj się z nami: kamila.patola@rodzicwmiescie.pl.

Otagowane jako:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście