pracujący rodzic

Fundacja „Rodzic w mieście” ogłosiła wyniki konkursu “Tu się dobrze pracuje”, w którym wyróżniła pracodawców najbardziej przyjaznych rodzicom w czasie pandemii. Wyjście naprzeciw potrzebom rodziców świadczy o dużej odpowiedzialności firm i jest praktyką wartą podkreślenia. Firmy, które zakwalifikowały się do finału konkursu, zostały nominowane nie przez swoich dyrektorów czy zewnętrzne gremium ekspertów, ale przez pracujące matki i pracujących ojców. To zatrudnieni rodzice w anonimowych ankietach opisali dobre praktyki w swoich miejscach pracy. Kapituła konkursu wyróżniła dwóch pracodawców. Fundacja dodatkowo nagrodziła jedną z firm.

Celem właśnie zakończonego konkursu było zidentyfikowanie i nagrodzenie pracodawców, którzy wykazali się działaniami wspierającymi zatrudnionych rodziców w trakcie pandemii. Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół wymusiło na rodzicach jednoczesne pełnienie funkcji rodzica i pracownika. Bez wsparcia ze strony pracodawców godzenie tych dwóch ról było i jest bardzo trudne, dlatego organizując konkurs, chcieliśmy pokazać miejsca, w których pracodawcy stanęli na wysokości zadania i postawili przede wszystkim na ludzi, nie na zysk.

Poprzez zorganizowany konkurs, Fundacja „Rodzic w mieście” chce promować także dobre praktyki pracodawców i pokazywać, że są one zauważane i doceniane przez pracowników-rodziców, a także przekładają się na satysfakcję i zaangażowanie aktywnych zawodowo matek i ojców.

W tym etapie konkursu, zgłoszonych zostało 47 pracodawców – prywatnych firm, instytucji publicznych, przedszkoli, fundacji i stowarzyszeń. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno małe – liczące od 5 do 50 pracowników –  firmy, średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa, czyli te liczące nawet ponad 1000 pracowników. 

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, przygotowaliśmy ankietę weryfikacyjną, którą wysłaliśmy indywidualnie do zgłoszonych firm z prośbą o wypełnienie jej przez pracowników. Zakwalifikowanych do finału konkursu zostało 10 firm, których opis znajduje się tutaj. 

Wszyscy pracodawcy, którzy trafili do finału konkursu zostali dobrze ocenieni przez swoich pracowników-rodziców. Dyrekcje umożliwiły swoim zespołom pracę spoza biura w elastycznych godzinach oraz udostępniły sprzęt komputerowy do owej pracy.  Firmy ograniczyły także obowiązki pracowników-rodziców bez konieczności redukcji etatu. Pracujący rodzice mogli także skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Firmy pomogły zatrudnionym mamom i tatom w opiece nad dziećmi.  W wielu biurach zorganizowano animacje dla dzieci lub zajęcia on-line z edukatorami. Pracodawcy często osobiście kontaktowali się ze swoimi pracownikami i na bieżąco informowali rodziców o wszystkich możliwościach wsparcia. Zatrudnieni rodzice otrzymali od niektórych pracodawców dodatkowe, płatne dni wolnego.

Co powiedzieli pracujący rodzice:

Byłam zaskoczona przychylnością i troską pracodawcy w momencie kiedy ogłoszono lock-down. Zostałam zapytana o moje potrzeby w związku z opieką nad dziećmi, zaproponowano także możliwość zorganizowania opieki dla dzieci w miejscu pracy. 

Pracodawca wszystkim pracownikom dał dodatkowe 2 dni płatnego urlopu-wellness days na podratowanie zdrowia (psychicznego) i zapewnił w godzinach pracy każdemu pracownikowi kurs mindfullness z technik relaksacyjnych/ćwiczenia/yoga.

Umożliwienie pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy. Od początku wybuchu pandemii miałam zapewniony pełen komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa w kwestii zatrudnienia i połączenia opieki nad dwójką moich dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Szef zapewnił nam dostęp do platformy, która prowadzona jest przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w doradztwie ukierunkowanym na zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Jestem przeszczęśliwa, że pracodawca zadbał o tak ważny dla mnie element życia. 

W jednym z pytań poprosiliśmy rodziców o zaproponowanie dodatkowego wsparcia, którego zabrakło ze strony pracodawców, a które jest ważne dla zatrudnionych mam i ojców. Wiele osób wskazało tutaj prowadzenie przez firmę przyzakładowego przedszkola lub żłobka. Inni zaproponowali obniżenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin. 

praca dom dziecko

Fot. Pixabay.com/pl

W celu dalszej weryfikacji finałowych firm oraz przyznania wyróżnień dla wspierających rodziców pracodawców odbyło się spotkanie kapituły konkursu. W składzie wybitnych specjalistów od przedsiębiorczości, zarządzania, zaangażowania społecznego biznesu, prawa i socjologii: Ewa Leśnowolska, Katarzyna Łodygowska, Maja Meissner, Karolina Bury i dr hab. Adam Mrozowicki (szczegółowe informacje o Jury tutaj) kapituła wyróżniła dwóch pracodawców: firmę Maximus Broker oraz organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Specjalne wyróżnienie od Fundacji “Rodzic w mieście” otrzymało  także Biuro Rachunkowe BIUREX, zajmująca się doradztwem finansowym.

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Stowarzyszenie działa od 1999 roku w Rudzie Śląskiej, a od roku 2007 posiada status organizacji pożytku publicznego. Instytucja wspiera rozwój dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, prowadzi zajęcia profilaktyczne, kluby młodzieżowe i kluby seniora, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rodzin. W stowarzyszeniu pracuje prawie 40 osób, 15  z nich to rodzice. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych zwolnieniem z pracy to cele stowarzyszenia zapisane w jego statucie, które realizowane są także w stosunku do jego pracowników. Podczas pandemii Zarząd stowarzyszenia osobiście kontaktował się z każdym rodzicem oferując możliwość pozostania w domu z dzieckiem i pracy zdalnej lub zabrania dziecka ze sobą do biura. Pracodawca zapewnił rodzicom dużą elastyczność godzin pracy. 

 

Tak o zachowaniu pracodawcy, wypowiedziały się niektóre z pracujących w stowarzyszeniu mam:

Pracowałam w wybranych przez siebie godzinach i hybrydowo. Czułam się bardzo komfortowo i bezpiecznie.

Opieka nad moim dzieckiem była priorytetem i mój pracodawca o tym wiedział. Wszelkiego rodzaju spotkania oraz moje godziny pracy były dostosowane do potrzeb moich i mojej dwuletniej córki. 

Pracodawca zgodził się na elastyczny czas pracy, pracę w domu z dzieckiem oraz zabieranie dziecka do pracy. Każdy rodzic pracujący w naszym Stowarzyszeniu miał taką szansę. Brałam udział w wielu spotkaniach online z moją dwulatką i dla wszystkich była to norma. Dzięki tym udogodnieniom po zamknięciu żłobków nie musiałam iść na opiekę i utrzymałam 100% wynagrodzenia.

W stowarzyszeniu zatrudnieni rodzice mają możliwość skorzystania z opieki psychologa w formie rozmowy, treningu i warsztatów, na przykład na temat wypalenia zawodowego. 

Pracodawca na czas pandemii zaproponował pracownikom cotygodniowe spotkania on-line na temat ich rozwoju. Podczas tych wirtualnych wydarzeń wszyscy pracownicy mieli możliwość rozmowy na ważne tematy, podnoszenia swoich kompetencji oraz rozwoju osobistego dzięki wykładom liderów The Global Leadership Summit Polska.

 

Maximus Broker 

Firma – broker ubezpieczeniowy – założona została w 2001 roku w Toruniu i obecnie zatrudnia powyżej 80 pracowników, z czego 60% to rodzice. Głównym kanałem komunikacji na temat wsparcia pracowników podczas pandemii były e-maile oraz spotkania organizowane on-line.

W przesłanych w konkursie ankietach, pracujący tu mamy i ojcowie podkreślili przede wszystkim możliwość pracy zdalnej przez dłuższy okres czasu, zwłaszcza w trakcie zamknięcia szkół, kiedy konieczna była opieka nad dziećmi w domu. Dodatkowo, pracodawca informował rodziców o wydarzeniach w sieci dla dzieci, o warsztatach dla najmłodszych w formie on-line. Wszyscy zatrudnieni rodzice mieli dostęp do takich samych form wsparcia. Pracujący rodzice podkreślili także, jak ważna była dla nich bardzo dobra atmosfera, która panowała w pracy w trakcie pandemii.

Atmosferę oceniam bardzo pozytywnie, pracodawca był w pełni wyrozumiały.

Atmosfera była przychylna pracownikom. Pracodawca nie stwarzał żadnych problemów w związku z nieobecnościami.

Nie było żadnych problemów. Wręcz odwrotnie. Na każdym kroku okazywane wsparcie.

W jednej z anonimowych ankiet pracownik podsumował zachowanie zarządzających firmą Maximus Broker w trzech słowach: wyrozumiałość, akceptacja, elastyczność.

 

Biuro Rachunkowe BIUREX

Biurex to rodzinna firma zajmująca się doradztwem i usługami podatkowymi, która zatrudnia 20 osób. Została założona w 1991 roku w Kielcach. Firma nie posiada sformalizowanej polityki wsparcia pracowników podczas pandemii, ale zaraz po wprowadzeniu lock-down dyrekcja zdecydowała się pomagać swoim pracownikom-rodzicom. 

Dużym udogodnieniem dla rodziców była możliwość pracy zdalnej dzięki której mogli zaopiekować się swoimi dziećmi, pomóc w zajęciach on-line. Każdy pracujący tata i każda pracująca mama mogli bezpośrednio zgłosić się do osoby zarządzającej firmą i porozmawiać o indywidualnym wsparciu. Jako ważny element wsparcia, pracujący rodzice zaznaczyli panującą w biurze atmosferę. Zatrudnieni w biurze rodzice określili ją jako miłą, uspokajającą i pozytywnie wpływającą na pandemiczny stres. Mamom i Ojcom pracodawca zapewnił elastyczne godziny pracy zdalnej, a biuro dostępne było dla pracowników nawet poza standardowymi godzinami  wszystko, aby dać rodzicom możliwość pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.

Szef był zawsze pod telefonem – o każdej porze można było zadzwonić i skonsultować się na temat wykonywanej zdalnie pracy, a co więcej mieliśmy zapewnione wsparcie techniczne ze strony informatyka, co okazało się niezbędne przy rozpoczęciu pracy zdalnej.

Pracodawca wykazał się wielkim sercem i wyrozumiałością, pozwolił dostosować do potrzeb rodziców godziny pracy i umożliwił pracę zdalną na wypożyczonym z biura sprzęcie […].

Szef stale służył konsultacjami telefonicznymi w razie problemów i pytań. Sytuacja była bardzo trudna […], ale szef bardzo pomógł w połączeniu pracy z koniecznością opieki nad dzieckiem.

 

Gratulujemy wyróżnionym pracodawcom postawy zaangażowania i wsparcia okazanego zatrudnionym rodzicom podczas pandemii. Dziękujemy wszystkim pracującym mamom i ojcom, którzy w anonimowych ankietach wypowiedzieli się na temat swoich pracodawców, zaprezentowali wspierające działania szefów i przyczynili się do promocji dobrych praktyk w miejscu pracy. Wasz głos, drodzy rodzice jest dla nas najważniejszy, bo wasze szczere zadowolenie świadczy o tym, jak naprawdę czujecie się w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście