pracujący rodzic

Fundacja „Rodzic w mieście” ogłosiła wyniki konkursu “Tu się dobrze pracuje”, w którym wyróżniła pracodawców najbardziej przyjaznych rodzicom w czasie pandemii. Wyjście naprzeciw potrzebom rodziców świadczy o dużej odpowiedzialności firm i jest praktyką wartą podkreślenia. Firmy, które zakwalifikowały się do finału konkursu, zostały nominowane przez pracujące matki i pracujących ojców. To zatrudnieni rodzice w anonimowych ankietach opisali dobre praktyki w swoich miejscach pracy.

Kapituła konkursu wyróżniła dwóch pracodawców. Fundacja dodatkowo nagrodziła jedną z firm.

Celem właśnie zakończonego konkursu było nagrodzenie pracodawców, którzy wykazali się działaniami wspierającymi zatrudnionych rodziców w trakcie pandemii. Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół wymusiło na rodzicach jednoczesne pełnienie funkcji rodzica i pracownika. Bez wsparcia ze strony pracodawców godzenie tych dwóch ról było i jest bardzo trudne. Organizując konkurs, chcieliśmy pokazać miejsca, w których pracodawcy stanęli na wysokości zadania i postawili przede wszystkim na ludzi, nie na zysk.

Poprzez zorganizowany konkurs, Fundacja „Rodzic w mieście” chce promować także dobre praktyki pracodawców.  Chcemy pokazywać że są one zauważane i doceniane przez pracowników-rodziców, a także przekładają się na satysfakcję i zaangażowanie aktywnych zawodowo matek i ojców.

W tym etapie konkursu, zgłoszonych zostało 47 pracodawców – prywatnych firm, instytucji publicznych, przedszkoli, fundacji i stowarzyszeń. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno małe – liczące od 5 do 50 pracowników –  firmy, średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa, czyli te liczące nawet ponad 1000 pracowników. 

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, przygotowaliśmy ankietę weryfikacyjną. Ankietę wysłaliśmy indywidualnie do zgłoszonych firm z prośbą o wypełnienie jej przez pracowników. Zakwalifikowanych do finału konkursu zostało 10 firm, których opis znajduje się tutaj. 

Wszyscy pracodawcy zostali dobrze ocenieni przez swoich pracowników-rodziców. Dyrekcje umożliwiły swoim zespołom pracę spoza biura w elastycznych godzinach oraz udostępniły sprzęt komputerowy do owej pracy.  Firmy ograniczyły także obowiązki pracowników-rodziców bez konieczności redukcji etatu. Pracujący rodzice mogli także skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Firmy pomogły zatrudnionym mamom i tatom w opiece nad dziećmi

W wielu biurach zorganizowano animacje dla dzieci lub zajęcia on-line z edukatorami. Pracodawcy często osobiście kontaktowali się ze swoimi pracownikami i na bieżąco informowali rodziców o wszystkich możliwościach wsparcia. Zatrudnieni rodzice otrzymali od niektórych pracodawców dodatkowe, płatne dni wolnego.

Co powiedzieli pracujący rodzice:

Byłam zaskoczona przychylnością i troską pracodawcy w momencie kiedy ogłoszono lock-down. Zostałam zapytana o moje potrzeby w związku z opieką nad dziećmi, zaproponowano także możliwość zorganizowania opieki dla dzieci w miejscu pracy. 

Pracodawca wszystkim pracownikom dał dodatkowe 2 dni płatnego urlopu-wellness days na podratowanie zdrowia (psychicznego) i zapewnił w godzinach pracy każdemu pracownikowi kurs mindfullness z technik relaksacyjnych/ćwiczenia/yoga.

Umożliwienie pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy. Od początku wybuchu pandemii miałam zapewniony pełen komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa w kwestii zatrudnienia i połączenia opieki nad dwójką moich dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Szef zapewnił nam dostęp do platformy, która prowadzona jest przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w doradztwie ukierunkowanym na zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Jestem przeszczęśliwa, że pracodawca zadbał o tak ważny dla mnie element życia. 

W jednym z pytań poprosiliśmy rodziców o zaproponowanie dodatkowego wsparcia, którego zabrakło ze strony pracodawców, a które jest ważne dla zatrudnionych mam i ojców. Wiele osób wskazało tutaj prowadzenie przez firmę przyzakładowego przedszkola lub żłobka. Inni zaproponowali obniżenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin. 

praca dom dziecko

Fot. Pixabay.com/pl

W celu dalszej weryfikacji finałowych firm oraz przyznania wyróżnień dla wspierających rodziców pracodawców odbyło się spotkanie kapituły konkursu.

W składzie wybitnych specjalistów od przedsiębiorczości, zarządzania, zaangażowania społecznego biznesu, prawa i socjologii: Ewa Leśnowolska, Katarzyna Łodygowska, Maja Meissner, Karolina Bury i dr hab. Adam Mrozowicki (szczegółowe informacje o Jury tutaj) kapituła wyróżniła dwóch pracodawców: firmę Maximus Broker oraz organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Specjalne wyróżnienie od Fundacji “Rodzic w mieście” otrzymało  także Biuro Rachunkowe BIUREX, zajmująca się doradztwem finansowym.

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Stowarzyszenie działa od 1999 roku w Rudzie Śląskiej, a od roku 2007 posiada status organizacji pożytku publicznego. Instytucja wspiera rozwój dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, prowadzi zajęcia profilaktyczne, kluby młodzieżowe i kluby seniora, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rodzin. W stowarzyszeniu pracuje prawie 40 osób, 15  z nich to rodzice. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych zwolnieniem z pracy to cele stowarzyszenia zapisane w jego statucie, które realizowane są także w stosunku do jego pracowników. Podczas pandemii Zarząd stowarzyszenia osobiście kontaktował się z każdym rodzicem.  Oferował możliwość pozostania w domu z dzieckiem i pracy zdalnej lub zabrania dziecka ze sobą do biura. Pracodawca zapewnił rodzicom dużą elastyczność godzin pracy. 

 

Tak o zachowaniu pracodawcy, wypowiedziały się niektóre z pracujących w stowarzyszeniu mam:

Pracowałam w wybranych przez siebie godzinach i hybrydowo. Czułam się bardzo komfortowo i bezpiecznie.

Opieka nad moim dzieckiem była priorytetem. Mój pracodawca o tym wiedział. Wszelkiego rodzaju spotkania oraz moje godziny pracy były dostosowane do potrzeb moich i mojej dwuletniej córki. 

Pracodawca zgodził się na elastyczny czas pracy, pracę w domu z dzieckiem oraz zabieranie dziecka do pracy. Każdy rodzic pracujący w naszym Stowarzyszeniu miał taką szansę. Brałam udział w wielu spotkaniach online z moją dwulatką i dla wszystkich była to norma. Dzięki tym udogodnieniom po zamknięciu żłobków nie musiałam iść na opiekę i utrzymałam 100% wynagrodzenia.

W stowarzyszeniu zatrudnieni rodzice mają możliwość skorzystania z opieki psychologa w formie rozmowy, treningu i warsztatów. Na przykład na temat wypalenia zawodowego. 

Pracodawca na czas pandemii zaproponował pracownikom cotygodniowe spotkania on-line na temat ich rozwoju. Podczas tych wirtualnych wydarzeń wszyscy pracownicy mieli możliwość rozmowy na ważne tematy. Mogli podnieść swoje kompetencje i zadbać o rozwój osobisty dzięki wykładom liderów The Global Leadership Summit Polska.

 

Maximus Broker 

Firma – broker ubezpieczeniowy – założona została w 2001 roku w Toruniu. Obecnie zatrudnia powyżej 80 pracowników, z czego 60% to rodzice. Głównym kanałem komunikacji na temat wsparcia pracowników podczas pandemii były e-maile oraz spotkania organizowane on-line.

W przesłanych w konkursie ankietach, pracujący tu mamy i ojcowie podkreślili przede wszystkim możliwość pracy zdalnej przez dłuższy okres czasu. Dodatkowo, pracodawca informował rodziców o wydarzeniach w sieci dla dzieci, o warsztatach dla najmłodszych w formie on-line. Wszyscy zatrudnieni rodzice mieli dostęp do takich samych form wsparcia. Pracujący rodzice podkreślili także, jak ważna była dla nich bardzo dobra atmosfera, która panowała w pracy w trakcie pandemii.

Atmosferę oceniam bardzo pozytywnie, pracodawca był w pełni wyrozumiały.

Atmosfera była przychylna pracownikom. Pracodawca nie stwarzał żadnych problemów w związku z nieobecnościami.

Nie było żadnych problemów. Wręcz odwrotnie. Na każdym kroku okazywane wsparcie.

W jednej z anonimowych ankiet pracownik podsumował zachowanie zarządzających firmą Maximus Broker w trzech słowach: wyrozumiałość, akceptacja, elastyczność.

 

Biuro Rachunkowe BIUREX

Biurex to rodzinna firma zajmująca się doradztwem i usługami podatkowymi. Zatrudnia 20 osób. Została założona w 1991 roku w Kielcach. Firma nie posiada sformalizowanej polityki wsparcia pracowników podczas pandemii, ale zaraz po wprowadzeniu lock-down dyrekcja zdecydowała się pomagać swoim pracownikom.

Dużym udogodnieniem dla rodziców była możliwość pracy zdalnej dzięki której mogli zaopiekować się swoimi dziećmi, pomóc w zajęciach on-line. Każdy pracujący tata i każda pracująca mama mogli bezpośrednio zgłosić się do osoby zarządzającej firmą i porozmawiać o indywidualnym wsparciu. Jako ważny element wsparcia, pracujący rodzice zaznaczyli panującą w biurze atmosferę. Zatrudnieni w biurze rodzice określili ją jako miłą, uspokajającą i pozytywnie wpływającą na pandemiczny stres. Mamom i Ojcom pracodawca zapewnił elastyczne godziny pracy zdalnej. Biuro dostępne było dla pracowników nawet poza standardowymi godzinami  wszystko, aby dać rodzicom możliwość pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.

Szef był zawsze pod telefonem – o każdej porze można było zadzwonić i skonsultować się na temat wykonywanej zdalnie pracy. Co więcej, mieliśmy zapewnione wsparcie techniczne ze strony informatyka, co okazało się niezbędne przy rozpoczęciu pracy zdalnej.

Pracodawca wykazał się wielkim sercem i wyrozumiałością. Pozwolił dostosować do potrzeb rodziców godziny pracy i umożliwił pracę zdalną na wypożyczonym z biura sprzęcie […].

Szef stale służył konsultacjami telefonicznymi w razie problemów i pytań. Sytuacja była bardzo trudna […], ale szef bardzo pomógł w połączeniu pracy z koniecznością opieki nad dzieckiem.

 

Gratulujemy wyróżnionym pracodawcom postawy zaangażowania i wsparcia okazanego zatrudnionym rodzicom podczas pandemii. Dziękujemy pracującym mamom i ojcom, którzy w anonimowych ankietach wypowiedzieli się na temat swoich pracodawców. Wasz głos, drodzy rodzice jest dla nas najważniejszy, bo wasze szczere zadowolenie świadczy o tym, jak naprawdę czujecie się w pracy.

8 odpowiedzi na “Tu się dobrze pracuje! Wyniki konkursu na pracodawcę przyjaznego rodzicom w czasie Covid-19”

  1. […] Więcej o dyrektywie: 8 tygodni urlopu tylko dla Ojców. O ważnych zmianach w dyrektywie „work-life balance”. […]

  2. 20bet pisze:

    Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  3. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  4. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  5. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  6. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  7. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  8. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście