16 listopada Fundacja Rodzic w mieście organizuje w Warszawie pierwszą publiczną debatę na temat dyrektywy work-life balance. Założeniem dyrektywy jest zapewnienie przez każdy kraj UE co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, który może wykorzystać, nie tylko matka, ale i ojciec dziecka. Dialog społeczny na temat skutków implementacji tego przepisu do prawa polskiego jest bardzo ważny i będzie mieć w przyszłości wpływ na odbiór przez rodziców i zastosowanie przez pracodawców ustalonych przez państwo zasad. 

Dyrektywa – dokument (2019/1158) Parlamentu Europejskiego i Rady UE określa minimalne wymagania dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego. Głównym założeniem tego przepisu jest ułatwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni, a urlop rodzicielski 32 tygodnie. Statystycznie, do tej pory, obydwa urlopy w Polsce wykorzystywały w większości matki.

Chcemy porozmawiać o dyrektywie, zastanowić się jak przygotować rodziców i pracodawców na zmianę w prawie do urlopów, aby zarówno rodzice jak i zatrudniający nie bali się tych zmian i z nich korzystali – zaznacza Karolina Bury, wiceprezeska Fundacji. Celem debaty jest także przedstawienie dobrych praktyk z zakresu Corporate Family ResponsibilityCFR, w tym wspierania rodziców w firmach oraz potrzeb i oczekiwań rodziców względem dyrektywy.

Podczas debaty chcemy zebrać rekomendacje dla rządu na dalsze działania i zachęcić do przeprowadzenia kampanii społecznej, która pokaże rodzicom i pracodawcom korzyści wynikające z dyrektywy.

Dyrektywa, która do prawa polskiego musi zostać wdrożona w sierpniu 2022 roku, może w znaczący sposób wpłynąć na podejście firm do swoich pracowników-rodziców. Wdrożenie legislacji będzie skutkować rozszerzeniem polityki CFR w firmach i zwiększeniem roli zatrudniających w kwestii umożliwienia ojcom łączenia roli pracownika i opiekuna dziecka.

Nadchodzące zmiany wiążą się także z większymi możliwościami szybszego powrotu do pracy kobiet. Z drugiej strony, pojawiają się liczne głosy krytyki na temat nałożonego obowiązku urlopu rodzicielskiego na ojca. Sceptycy uważają, że obowiązkowy urlop taty spowodować może zmniejszenie jego dochodów, często będących kluczowymi w utrzymaniu rodziny. Stąd tak ważny jest dialog o tym, jakie prawa i obowiązki przyniesie dyrektywa. Podczas naszej debaty chcemy także zebrać wskazówki na temat tego jak komunikować przyjęte założenia dyrektywy, aby zatrudniający jak i rodzice widzieli korzyści wynikające z nadchodzących zmian. 

Do aktywności w debacie zapraszamy przedstawicieli rządu, osoby ze świata biznesu, które zajmują się work-life balance i CSR, dyrekcje firm, które wdrożyły politykę wsparcia dla pracujących rodziców. Gośćmi naszej debaty będą osoby zajmujące się CFR, socjolodzy pracy, zatrudnieni rodzice, dziennikarze, przedstawiciele instytucji publicznych, NGOsy, które działają  w obszarze work-family balance i work-life balance. 

Na przykładach z życia firm chcemy uświadomić pracodawców jak ważna jest korporacyjna odpowiedzialność za rodzinę oraz jakie znaczenie dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ma promocja działań CFR.  Podczas debaty poruszymy także kwestie dotyczące korzyści etycznych i ekonomicznych wynikających z  inwestowania nie tylko w swoich pracowników, ale także w ich rodziny.

Dając głos tatom, którzy wykorzystali urlop rodzicielski zależy na opowiedzeniu innym, być może wahającym się w decyzji o pozostaniu w domu z dzieckiem ojcom, o doświadczeniach 

 

Plan spotkania:

Data: 16 listopada 2021

Miejsce: Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa

Godziny: 9.00-13.30

I panel: Dyrektywa work-life balance: obawy pracodawców; dobre praktyki w firmach

Poruszane tematy:

 • obawy pracodawców związane z obowiązkowym urlopem tacierzyńskim
 • dobre praktyki firm w zakresie CFR, które wspierają pracujących rodziców
 • rola zatrudniających w decyzji rodziców o urlopie rodzicielskim
 • funkcja pracodawców w kształtowaniu polityki demograficznej
 • równe szanse w zatrudnianiu matek i ojców

dyskusja, pytania

II panel: Potrzeby  i oczekiwania rodziców względem dyrektywy work-life balance

Poruszane tematy:

 • skutki ekonomiczne nałożenia obowiązkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców –  obawy na temat zmniejszenia dochodów w rodzinie a zmniejszenie długofalowego bezrobocia wśród kobiet
 • głos rodziców w sprawie dyrektywy – ankieta Fundacji Rodzic w mieście
 • jak komunikować o dyrektywie
 • kampanie społeczne na temat dyrektywy – rekomendacje dla rządu na dalsze działania
 •  dyskusja, pytania

Więcej informacji o debacie oraz formularz rejestracyjny tutaj: https://pracujeiwychowuje.pl/debata/#zapisy

Fundacja Rodzic w mieście  głośno mówi o potrzebach rodziców i ich pełnym prawie do godzenia pracy zawodowej i rodzicielstwa. Realizujemy kilka ważnych projektów. Współpracujemy z instytucjami administracji publicznej, działamy w Komisjach Dialogu Społecznego i chcemy współtworzyć prawo przyjazne dla rodziców. Przekonujemy środowisko biznesu, że tworzenie programów wspierających rodziców niesie korzyści dla pracodawcy. 

Promujemy dobre praktyki firm odpowiedzialnych społecznie, które mierzą się z wyzwaniem zarządzania pracownikami-rodzicami. Niedawno opublikowaliśmy raport z badania „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”. 

W projekcie „Pracuję i wychowuję” rozmawiamy z pracującymi rodzicami na temat dyrektywy.  Chcemy poznać ich oczekiwania i obawy związane z implementacją dyrektywy. Przygotowaliśmy  ankietę [dostępna tutaj], na podstawie której chcemy poznać punkt widzenia aktywnych zawodowo ojców i matek na temat wdrożenia w życie dyrektywy work-life balance.  

Więcej o dyrektywie: 8 tygodni urlopu tylko dla Ojców. O ważnych zmianach w dyrektywie „work-life balance”

Więcej o konkursie „Tu się dobrze pracuje”: Tu się dobrze pracuje! Wyniki konkursu na pracodawcę przyjaznego rodzicom w czasie Covid-19 – Pracuję i wychowuję Pracuję i wychowuję (pracujeiwychowuje.pl)

Więcej o rodzinnej odpowiedzialności biznesu: Odpowiedzialność społeczna i rodzinna biznesu, czyli co firmy oferują pracującym matkom i ojcom? – Pracuję i wychowuję Pracuję i wychowuję (pracujeiwychowuje.pl)

 

Źródła:

 1. https://odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy-o-csr/ [odczyt: 6.10.2021]
 2. https://mireialasheras.com/pdf/POLAND-Executive-Summary-Raport-2019-poland-version.pdf [odczyt: 7.10.2021]
 3. https://rodzinaipraca.gov.pl/ [odczyt: 7.10.2021]
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158 [7.10.2021]
 5. https://baza-wiedzy.bhpin.pl/dyrektywa-work-life-balance/[7.10.2021]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście