www.pixabay.com

Dużo rozmawiam z rodzicami aktywnymi zawodowo o wyzwaniach, jakie napotykają łącząc rodzicielstwo z pracą. Na pierwszym miejscu pojawiają się niezmiennie zapewnienie opieki chorującemu dziecku oraz codzienna logistyka związana z organizacją dojazdów do miejsca pracy. Obie te kwestie stresują i frustrują rodziców zapewne nie od dziś. Na szczęście dzisiaj coraz częściej pracodawcy dostrzegają te trudności  i starają się wychodzić naprzeciw potrzebom swoich pracowników i wspierają pracujących rodziców. Choć może się wydawać, że to przecież prywatna sprawa każdej rodziny. Wierzcie mi, że rodzice szczerze doceniają wszelkie wspierające inicjatywy. Co więcej, często czują się bardziej związani z organizacją, która dostrzega konieczność dawania wsparcia w tym zakresie. 

Jakie zatem narzędzia mają pracodawcy? Co mogą zaoferować pracującym rodzicom? Wbrew pozorom istnieją różne opcje, a większość z nich nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Większość tych rozwiązań będzie też atrakcyjna dla osób, które nie mają dzieci i może zwiększyć zainteresowanie kandydatów daną firmą.

Elastyczne godziny pracy

Coraz więcej firm odchodzi od sztywnego harmonogramu pracy typu 8-16 czy 9-17. Zamiast tego oferuje swoim pracownikom możliwość rozpoczynania 8-godzinnego dnia pracy między godziną np. 7 rano a 9 czy 10. Oczywiście taką opcję wybierają przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zapewnienie ciągłości działania firmy w takim trybie. W niektórych branżach (np. obsługa klienta, sprzedaż stacjonarna) byłoby to bardzo trudne do zorganizowania. 

Taka elastyczność to ogromne ułatwienie dla codziennej domowej logistyki! Weźmy pod uwagę, że niemalże każda placówka opiekuńcza ma swoje godziny otwarcia i może być zlokalizowana w różnej odległości od miejsca zamieszkania. Nie wspomnę o sytuacji, kiedy pracownik ma więcej niż jedno dziecko i placówki w różnych miejscach! Poza tym nie da się ukryć, że poranki z dziećmi potrafią być wymagające.  Presja czasu i konieczność wyrobienia się ze wszystkim na określoną godzinę mogą potęgować trudne emocje i frustrację. Przy elastycznych godzinach pracy problem ten nie będzie tak dotkliwy. 

 

 Elastyczność w organizacji dnia pracy 

Niektórzy pracodawcy, obdarzając swoich pracowników dużym zaufaniem. Rezygnują w ogóle ze sztywnych godzin pracy, pozwalając na elastyczną organizację dnia. Pracujący rodzice mają możliwość na przykład wyjścia po dziecko do przedszkola o określonej godzinie i dokończenia swoich zadań później. Tutaj też trzeba ocenić czy w danej branży takie rozwiązanie oparte na rozliczaniu pracownika z efektów jego działań się sprawdzi. 

Namiastką takiej elastyczności może być również wykorzystanie narzędzia, oferowanego nam przez Kodeks Pracy. Mowa tutaj o udzieleniu na wniosek pracownika czasu wolnego na załatwienie spraw osobistych w ciągu dnia pracy. Ten czas wolny pracownik musi odpracować w wymiarze 1:1 i nie będzie on stanowił pracy w godzinach nadliczbowych. 

 

Praca zdalna na stałe lub tryb hybrydowy

Jeśli miałabym wskazać jedną pozytywną zmianę na rynku pracy, jaką przyniosła nam pandemia, byłoby to otwarcie się pracodawców na pracę zdalną lub hybrydową. Przed marcem 2020 niewiele firm oferowało taką możliwość, a znaczące grono przedsiębiorców zakładało, że efektywność pracownika jest mocno skorelowana z jego obecnością w biurze. Często pod czujnym okiem przełożonego. Okazało się jednak, że Polacy potrafią świetnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, pracując z domu. Co więcej, często łącząc to z opieką nad dziećmi! 

Największą korzyścią z pracy w trybie zdalnym jest zdecydowanie oszczędność czasu na dojazdy i znaczące ułatwienie domowej logistyki. Takie rozwiązanie bardzo często sprawdza się także w przypadku konieczności zapewnienia opieki chorującemu dziecku. W takiej sytuacji elastyczność, jaką daje praca zdalna może być na wagę złota, a korzyści widoczne po obu stronach. Pracownik nie wypada ze swoich zadań na kilka dni, więc dla pracodawcy zachowana jest ciągłość pracy i nie trzeba organizować zastępstwa w palących projektach. Jednocześnie pracownik, który nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego na dziecko zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. 

Dofinansowanie z ZFŚS do opieki w żłobku / przedszkolu

Przechodząc do rozwiązań, które będą już generowały koszty, warto wspomnieć o Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych. Niektórzy pracodawcy decydują się na to, by część środków ZFŚS przeznaczyć właśnie na dofinansowanie kosztów żłobka czy przedszkola. Nie spotkałam się z tym, by dofinansowywać również opiekę niani, ale sądzę, że wielu rodziców z ochotą skorzystałoby z takiego wsparcia.

Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem lub dodatkowy urlop dla rodziców

Choć polski Kodeks Pracy przewiduje różne ustawowe rozwiązania, takie jak np. dwa dni tzw. „opieki nad dzieckiem do 14 roku życia” czy różnego rodzaju rodzicielskie urlopy i przerwy od pracy, niektórzy pracodawcy wdrażają także własne inicjatywy w tym zakresie. Przykładem mogą być dodatkowe, pełnopłatne dni wolne, które pracownik może wykorzystać w celu zapewnienia opieki swojemu dziecku. Czasem spotyka się także dodatkowe, częściowo płatne urlopy przyznawane pracującym rodzicom na ich wniosek. Taka praktyka wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawcy. Warto jednak przeanalizować korzyści z tego płynące. Czasem do zyskania jest dużo więcej. Na przykład poprzez zbudowanie większego zaangażowania i związania pracowników z firmą. 

 

Warto pamiętać, że działania realizowane przez pracodawców powinny być dostosowane zarówno do specyfiki branży, jak i możliwości samego przedsiębiorstwa. Bardzo zachęcam również, by rozmawiać z pracownikami i pytać ich o to, jakie inicjatywy byłyby dla nich największym wsparciem. Często odrobina elastyczności wprowadzona do organizacji pracy przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników, a tym samym łączy ich z firmą na dłużej. Metodą małych kroków można stworzyć naprawdę przyjazne rodzicom (i nie tylko) środowisko pracy! 

Jeśli w Twojej firmie wprowadzone zostały rozwiązania wspierające pracujących rodziców, którymi chcesz się podzielić zapraszamy do kontaktu tutaj.

Sprawdź, czy Twoja firma jest dostosowana do potrzeb pracujących rodziców? Wypełnij formularz, po jego wypełnieniu otrzymasz informację zwrotną, która podkreśli mocne strony przedsiębiorstwa oraz wskaże sfery, nad którymi warto popracować: Narzędzie do autodiagnozy. Pracuję i wychowuję (pracujeiwychowuje.pl)

Przeczytaj katalog ciekawych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które pozwalają pracownikom na godzenie ról zawodowych i rodzicielskich: katalog

Joanna Gospodarczyk

Sprawdź także: Sieć firm Pracuje i wychowuję

3 odpowiedzi na “Wsparcie dla pracujących rodziców – jakie narzędzia mają pracodawcy?”

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  2. Registracija pisze:

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  3. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście